Međunarodni dan muzeja
18. svibnja 2018.
Izlet u Sinj
5. lipnja 2018.