I u mom gradu Vukovar svijetli
18. studenoga 2016.
Molim vas ne pomažite mojoj djeci
29. prosinca 2016.

Dijete i igra

Igra je najizrazitiji oblik dječje aktivnosti, spontana je i dobrovoljna, a njen značaj leži u fizičkom, spoznajnom i socijalno-emocionalnom razvoju djeteta. U igri se izražavaju radoznalost, osjetljivost, fizička aktivnost i potreba za suradnjom i zajedništvom među sudionicima. Dijete se kroz igru afirmira, vlastitom aktivnošću stječe nove spoznaje o sebi i ljudima kao i svijetu oko sebe. Ono se u igri oslobađa od napetosti, olakšava frustracijske situacije, rješava konflikte i zadovoljava dječje želje i potrebu da se osjeća odraslim.

Karakteristike igre:

 • Igra je slobodna i spontana aktivnost djeteta.
 • Igra ne obuhvaća dostizanje nekog specifičnog cilja jer je sam proces igre važniji od rezultata.
 • Tijek igre i njezin ishod su uvijek neizvjesni.
 • Igra je sažeto i skraćeno ponašanje (npr. djevojčica kaže da ide kupiti kruh, napravi dva koraka, vrati se i kupila ga je).
 • Propisana je, u smislu prihvaćanja međusobnih dogovora i pravila koji vrijede do trenutka kad se uvode i vrednuju nove zakonitosti.
 • Igru karakterizira divergentnost, odnosno ponašanje organizirano na nov i neobičan način, gdje sve može biti i naopačke. Kod divergentnog mišljenja ne postoji nešto "što ne valja", svaka komponenta igre je prihvatljiva.
 • Igra je fiktivna u odnosu na stvarni svijet.

Igra se odvija uglavnom zbog zadovoljstva koje pruža. Dijete se u igri osjeća nesputano i otvoreno, slijedi svoju koncepciju i zamišljeni tijek igre stoga je nije potrebno prekidati nepoželjnim intervencijama. Dijete igru doživljava kao nešto ozbiljno jer u njoj zapravo istražuje, kombinira, isprobava i koristi različite strategije, a odrasli može biti poželjan suigrač ako i sam tako doživljava igru te uvažava zamisli i ideje djeteta i nenametljivo mu nudi nove mogućnosti. Sukladno razvoju djeteta, i njegove igre postaju složenije. U predškolskoj dobi igre možemo podijeliti na:

Stvaralačke igre – djeca ih sama izmišljaju

a) Igre uloga – imitativne igre – u ranijoj fazi radi se o imitaciji zvukova pojedinih predmeta, kasnije, s razvojem djeteta igre postaju sve bogatije, a dijete određuje način i sadržaj ostvarivanja zamisli.
b) Igre dramatizacije – razvijaju izražajnost govora, a iziskuju pribor i materijale (npr. kostimi).
c) Konstruktivne igre – to su stvaralačke igre djeteta koje razvijaju percepciju, finu motoriku, utječu na razvoj mašte i kreativnosti.

Igre s pravilima – zadatak se rješava pomoću ranije utvrđenih pravila

a) Narodne – npr. puštanje zmaja, zagonetke, kolo… - prenose se predajom. b) Pokretne igre – elementarne igre – često su praćene riječima ili pjesmom, sadrže određeni zadatak, a za cilj obično imaju razvijanje određene tjelesne sposobnosti. c) Didaktičke igre – imaju osobit utjecaj na djetetov spoznajni razvoj, sadrže zadatke, pravila i cilj.

Putem igre dijete uspostavlja emocionalne veze, znatiželjno otkriva i istražuje ono što ga okružuje, tjelesno je aktivno i iskušava svoje mogućnosti, usvaja i vježba govor, stupa u socijalne odnose i stječe socijalne vještine te razvija maštu i kreativnost. Isto tako igra omogućuje djetetu da rano razvija pamćenje, produžuje koncentraciju i usmjeravanje pažnje te potiče razvoj samopouzdanja i izgradnju slike o sebi.

Nekoliko savjeta za roditelje
 • dajte djetetu vremena. Igra je za dijete najvažnija aktivnost, stoga prekid igre pravodobno najavite (npr. za deset minuta moramo se spremiti)
 • napravite djetetu mjesto za igru. Mala djeca vole biti u blizini roditelja (npr. kutić za igru pripremite za dijete i u dnevnom boravku)
 • češće sortirajte igračke. Ponudite djetetu manje igračaka, uklonite igračke na koje ne obraća pažnju, nakon nekog vremena ih opet ponudite djetetu
 • ne forsirajte dijete! Tek kad dijete potpuno upozna neku igru spremno je za nove poticaje
 • pomažite djetetu što je manje moguće. Neka dijete samostalno istražuje mogućnosti i uči po metodi pokušaja i pogrešaka
 • pokažite interes za djetetvu igru, uključite se u igru i razgovarajte s djettom o tijeku igre
 • češće pomozite djetetu u pospremanju. Dijete treba polako naučiti održavati red.

Primjerene igračke prema dobi djeteta

Djeci do jedne godine poželjno je darivati:

-zvučne
-svjetlosne
- pokretne igračke.
Važno je da je zvuk ugodan uhu, a svjetlo i pokret oku. Npr. pomične igračke kao autići i životinje, jednostavne slikovnice s jasnim slikama.

Djeci od dvije godine poželjno je darivati:

- jednostavnije igre za građenje
- drvene vlakiće
- slagalice
- lutke
- plišane životinje
- slikovnice.

Za djecu u trećoj godini života poželjne su:

- plastelin
- odjeća i kuća za lutke
- garaža
- prve društvene igre
- slikovnice s kratkim tekstovima i stihovima
- igračke za pješčanik
- CD s dječjim pričama i pjesmicama

Djeci u četvrtoj godini poželjno je darivati:

- dječje knjige i slikovnice
- igre s bojama i oblikovanjem
- prometne igre
- igre s jednostavnim pravilima
- igre s kockama
- igre sa simbolima i bojama
- igre spretnosti, koncentracije
- nadopuna konstrukcijskih elemenata za gradnju
- bojice, predmeti za bojanje.

U dobi od pet do sedam godina djeca pokazuju interes za:

- igre s pravilima
- igre s kockama
- društvene igre
- sportske rekvizite
- glazbene instrumente.
Priredila: Olivera Medak, pedagoginja

Putem igre dijete uspostavlja emocionalne veze, znatiželjno otkriva i istražuje ono što ga okružuje, tjelesno je aktivno i iskušava svoje mogućnosti, usvaja i vježba govor, stupa u socijalne odnose i stječe socijalne vještine te razvija maštu i kreativnost.