Solidarnost na djelu 2017
15. listopada 2017.
Vukovar 2017
17. studenoga 2017.