Aktivnosti kroz pedagošku 2020./2021. godinu
11. studenoga 2021.
Jesenska svečanost
14. prosinca 2021.

Dan sjećanja


18.11.2021.


Dan sjećanja smo obradili kroz razna područja: Glazbeni – usvojili smo pjesmu “Moj Vukovar”, putem istraživačke aktivnosti smo na geografskoj karti tražili položaj grada Vukovara, naučili smo da je naš grad u Dalmaciji, a Vukovar u Slavoniji. Djeca su usvojila i ime rijeke koja teče Vukovarom. U likovnom centru izradili smo zajednički pano crtajući golubicu mira, vodotoranj i hrv. zastave. Putem YouTubea smo reproducirali videozapis “Vodotoranj, nekad i sad”. Djeca su iskazala interes za ovu temu postavljajući razna pitanja. Na kraju smo zajedno sa djecom iz skupine Mali anđeli upalili svijeće koje smo tijekom tjedna u suradnji s roditeljima prikupljali.