Svjetski dan prve pomoći
7. rujna 2018.
Dječji tjedan
3. listopada 2018.