Stablo prijateljstva
14. listopada 2021.
Dani kruha
1. prosinca 2021.

Anđeli čuvari


listopad, 2021.

Djeca skupine MALI ANĐELI u aktivnostima na temu "Anđeli čuvari" crtali su svoga anđela čuvara.

 

listopad, 2021.