Sv. Nikola
19. prosinca 2020.
Akcija „Djeca djeci stradaloj u potresu“
22. siječnja 2021.