7. modul edukacije
7. lipnja 2021.
9. modul edukacije
1. srpnja 2021.

8. modul edukacije

11.06.2021.

Radionica za odgojitelje


8. modul Stručno razvojnog centra za poticanje darovitosti djece rane i predškolske dobi, održan je 11. lipnja 2021. Tema modula bila je Darovita djeca s dvostrukim posebnim potrebama
Prepoznavanje i razvijanje područno specifične darovitosti u području likovnosti
Edukaciji je prisustvovala pedagoginja Olivera Medak .