Maškare
5. ožujka 2019.
Predstava „Složna obitelj“
14. ožujka 2019.

40. rođendan vrtića – „Vrtić u srcu“


08.03.2019.

Dana 8.3. 2019. godine obilježili smo 40 godina boravka u sadašnjem objektu Dječjeg vrtića Ploče.

Tim smo povodom u Domu kulture u Pločama 7.3. organizirali retrospektivnu izložbu fotografija iz tog razdoblja, izložbu dječjih radova na temu „Vrtić u srcu“ te je održana i dječja priredba za građane grada Ploča.